Jacob Struve (1767−1826)

Den Engelska [sic] Advocaten (eller lagens bokstafliga uttolkning)

Print
  • Year of composition: 1805, first as a one act work, probably revised in 1808 to two acts and somewhat shortened (according to Haglund, 1997; see more below)
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • First performed: Arsenalsteatern 19 November 1805 (probably first performance Ralf, Klas: the Royal Opera. Repertoir 1773-1973, 1974; the contributors are not mentioned)
  • Duration: Approx. 40-50 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.0.0.0 / str

Solo voices/choir

Fanny (soprano)
Edvin (tenor)
Willford [Villford], Sonen (tenor)
Joke[c]yn (soprano)
Willford, Fadren (bass)
Robinson (bass)

2 sopranos (Fanny, Joke[c]yn), 2 tenors (Edvin, Willford Sonen), 2 basses (Willford Fadren, Robinson)

Location for score and part material

Orchestral parts exist at Musik- och teaterbiblioteket (Kungl. Teatern Operetter E 3)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: This is one of three autographs that exists at Musik- och teaterbiblioteket

Literature

Haglund, Susanne: Jacob Bernhard Struve − en biografi och verkförteckning. Bachelor's thesis musicology, Stockholm University (autumn term 1997)

Description of work

Overture: Allegro assai F major 3/4
No. 1 (Fanny)
No. 2 (Fanny, Edvin)
No. 3 (Fanny)
No. 4 (Willford Sonen, Fanny, Edvin)
No. 5 (Willford Sonen)
No. 6 (Robinson, Willford Fadern, Joke[c]yn)
No. 7 (Fanny, Willford Son, Edvin, Willford Fadren, Robinson)


Work comment

According to Ralf the work is divided into two acts, under the complete title 'Den engelske advokaten eller Lagens bokstavliga uttydning'; in the autographs at Musik- och teaterbiblioteket it reads 'Engelska advocaten eller lagens bokstafliga uttolkning'.


Libretto/text

Lines directly before No. 1:
‘Fanny[:] Den oro, den eld jag känner i mitt hjerta blir med hvar dag häftigare; och jag vet ej en gång, om jag smärtas förgäfves, o jag brinner för en känslolös en otacksam.’

No. 1: Den trogna Vän som villigt delar med mig hvar sorg (Fanny)

Lines directly before No. 2:
‘Fanny[:] Om Fanny har för Er det värde ni säger, så bör också hennes försäkringar om beständig trohelt ge Er mod at [sic] segra öfwer alla svårigheter.
Edvin[:] Gudomliga Fanny!’

No. 2: Ack vet min Vän att denna låga var länge dold (Fanny)
O Gud! hur lycklig du mig ser Men ack! din far ej bifall ger (Edvin)

Lines directly before No. 3:
‘Fanny[:] Hvad har jag hört? O! hvad jag är förskräckt långt ifrån att vilja höra ett ord om Edvins kärlek, ger min far honom den commissionen att tala med mig om ... Och jag som gifwit Edvin min försäkran[.]’

No. 3 (Recitative) [sic]: O Gud! Jag ej bordt detta lofva
[Aria]: Jag yrkas att två plikter lyda som häftigt strida mot hvarann (Fanny)

Lines directly before No. 4:
‘Villford [sic] Sonen[:] Jag har märckt [sic] Fannys tycke för Edvin; jag vill bidra' till deras lycka och ej störa den. - Edvin i stället för en Rival, Lät [sic] mig bli Er vän! Miss Fanny, i stället för en älskare, Lät [sic] mig bli Er förtrogne.
Fanny[:] Hvad erkänsla!
Edvin[:] Och vi ha' inte' börjat med att tacka Er.’

No. 4: Nej, nej ni mig ej tacka bordt (Willford [sic], Sonen)
ja, ja ni rätt har hördt, ni ganska rätt har hördt (Fanny, Edvin)

Lines directly before No. 5:
‘Willford Sonen (allena)[:] All min frugtan [sic] är försvunnen. - Det är som jag sagt: min Far är god. Om han nekar mig något, är det för mitt bästa; och han befaller alt [sic] som kan förenas med mitt väl. - Ack, min Olivia! Jag får då tillhöra dig.

No. 5: Uti min sällhets högd ej mer nu återstår. Se all min önskan fyld [sic] min Far försonad finner /.../ Lyckliga Känslor som fyllen mitt hjerta må jag åt hvar dödlig få medela [sic] (Willford, Sonen)

Lines directly before No. 6:
‘Villford [sic] Fadern[:] Hvad är det du, Bror som gifvit det förslaget? Jag kom just för att berätta dig som en ledsam nyhet, at Edvin är enleverad.’

No. 6: Hvad! är det redan gjort? (Robinson)
ja visst, jag stod och såg det (Willford Fadern)
/.../ jag måste hjertligt skratta, hahaha (Robinson, Willford Fadern)
Herr Robinson Kära [sic] Herre, Herr Edvin bortstulen är (Jokeyn [Jockeyn i annan autograf])

Repliker direkt före No. 7:
‘Robinson[:] ... och till ett bevis, att jag inte har igen mina ord ... så kom hit barn, älska varann och mig också, för det jag låtit narra mig så väl.
Fanny[:] Ack, min Far, hvad godhet!
Edvin[:] En evig känsla!

No. 7: Vi ha ett bevis denna dagen fast mycket man deremot svär att altid [sic] det lyckligast är bokstafligen utyda [sic] lagen (Fanny, Willford Son, Edvin, Willford Fadren, Robinson)