Jacob Struve (1767−1826)

Pollacca af Doctor Struve (Hur lycklig var min ålders vår)

Print
  • Year of composition: According to Haglund the manuscript is dated end of the 1700s or beginning of 1800s, another one 'Copied in Stockholm by Jac Preusmark 1814'
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Information missing
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

vn, pno

Solo voices/choir

(tenor)

Location for score and part material

Handwritten manuscript (incl. separate violin part) exists at Musik- och teaterbiblioteket

Literature

Haglund, Susanne: Jacob Bernhard Struve − en biografi och verkförteckning. Bachelor's thesis in musicology, Stockholm University (autumn term 1997)

Description of work

(Alla Pollacca) E-flat major 3/4


Work comment

The piece also exists in setting for voice and piano.


Libretto/text

Hur lycklig var min ålders vår,
då glädjen väcktes i mitt hjerta,
och hoppet ledde mina spår,
och skiljde från mig ledsnad, oro, smärta.

Jag säll och lycklig lifvet njöt,
i oskuldens och glädjens sköt
hur lycklig var min ålders vår,
då gläjden väcktes i mitt hjerta.

Om någon dag jag mulen fann,
för hoppets stråle den försvann,
och aldrig trängde sorgen till mitt bröst,
jag glad och lycklig lydde känslans röst,
den bad mig njuta lifvets vår,
ty snart förgå dess sälla år,
ty snart förgå dess sälla glada år,
och hösten skördar dessa dar,
som förr så ljusa, glada [glada, ljusa] var.

Hur lycklig var min ålders vår,
då glädjen väcktes i mitt hjerta,
och hoppet ledde mina spår,
och skiljde från mig ledsnad, oro, smärta.

Nej slutom broderligt förbund,
att njuta glädjens korta stund,
nej slutom förbund,
att njuta glädjens korta stund
at [sic] njuta glädjens korta stund.
Nej slutom broderligt förbund,
at njuta glädjens korta stund,
nej slutom förbund,
att njuta glädjens korta stund,
att njuta glädjens korta stund,
nej slutom Ungdom ett förbund,
att njuta glädjens korta stund.