Elsa M. Stuart (1889-1970)

Print

Elsa Marianne Stuart-Bergström föddes den 26 april 1889 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Avled i Skara den 19 maj 1970. Författare, musikrecensent och tonsättare. Uppvuxen i Söderköping, studerade konst- och litteraturhistoria, samt musikhistoria i Stockholm. Studier i piano, harmonilära och komposition för Felix Saul, kantor i mosaiska församlingen i Stockholm. Musikrecensent i Socialdemokraten och Politiken, ofta under pseudonymerna E.M.S. eller Kaimen. Skrev även för The Musical Times i London. Skrev flera musikbiografiska verk. Gifte sig 1932 med Richard Bergström och flyttade till Skara, där hon blev kvar till sin död.

Så här står det i Svensk Biografisk Handbok, 1943:

Stuart-Bergström, Elsa Marianne,skriftställarinna, tonsättarinna, Sthlm, f. i Sthlm 26/4/89 av riddarhussekr. John S. o. Hanna Hjerpe; stud:ex. 09, konst-, litteratur- o. musikhist. studier v. Sthlms högsk. o. musikkonserv., pianostud. f. prof.L. Lundberg o. Kerstin Strömberg, musikteori f.Felix Saul, besökt 12 europ. länder f. musikstud., musikkrit. i Sthlmspressen fr. 17 o. korresp. t. utl. tidskr., bl. a. The Musical Times, London, föredr:hållare över skilda kulturella ämnen, komp. ett 60-tal romanser o. visor samt ett ant. orktstycken. Skr: Johann Sebastian Bach (22), biografier (Alfvén, Atterberg, Peterson-Berger, Rangström m. fl. sv. tonsättare). Pseud: Kaimen; sign: E. M. S. Gm. (32) konsul Richard Bergström, f. 84.

Publications by the composer

Tonsättarbiografier:
Johann Sebastian Bach (1922)
Anton Bruckner (1924)
Elfria Andrée (1925)
Kurt Atterberg (1925)

Jenny Lind och Aubers opera Jenny Bell. Stockholm 1920: Svenska samfundet för musikforskning

Sources

Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Summary list of works

verk för piano, ca 60 sånger med piano, verk för salongsorkester


Works by Elsa M. Stuart

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 2