Vilhelm Svedbom (1843−1904)

9 [Nio] danska sånger till texter ur Thor Langes "Folkeviser" [9 (Nine) Danish songs to lyrics from Thor Lange's 'Folk songs']

Print

No. 1: 'Ak I Snefnug' (After the Russian)
No. 2: Svalen (Czech)
No. 3: 'Skin ud, Du klare Solskin' (Old German)
No. 4: 'I Würzburg' (Old German)
No. 5: Birketræet (Russian)
No. 6: Kan du kjende mig (Russian)
No. 7: 'Ak min Ungdom du' (Russian)
No. 8: 'Hej du Maane' (Ukrainian)
No. 9: 'Der rinder en Bæk' (Old German)

  • Year of composition: 1880
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: (Thor Lange [1851-1915])
  • Dedication: To the memory of Peter Heise (according to the score print) [most likely referring to Danish composer Peter Heise (1830-1879)]
  • Duration: Approx. 20-25 min

Examples of printed editions

Julius Bagge, Stockholm, J. B. 27

Description of work

No. 1: Semplice G minor (- G major) 2/4
No. 2: Leggiero G major 2/4
No. 3: Allegro E-flat major 4/4 (C)
No. 4: Andante, Marcato F major 2/4
No. 5: Andante e ben legato E minor 2/4
No. 6: Andantino A-flat major 6/8
No. 7: Con moto F minor 3/4
No. 8: Scherzando G major 2/4
No. 9: Andante con moto A minor 2/4


Libretto/text

No. 1: Ak I Snefnug, hvide Snefnug, hvide Snefnug! Alting har I dækket til

No. 2: Gaa du kun i krig, gaa du kun i Krig, du Hjertenskjære!

No. 3: Skin ud, du klare Solskin, og før os vaaren til

No. 4: I Würzburg ringde de Klokker til Fest, I Würzburg hue mig Pigerne bedst

No. 5: Ak, Du Birketræ, hvide Birketræ, er det tungt at staa paa den øde Mark

No. 6: Kan du kjænde [sic] mig, Du min Kjærlighed, min Kjærlighed

No. 7: Ak min Ungdom du, du min Ungdomstid, sig hvorhen du gik, da du gjemde dig?

No. 8: Hej du Maane, klare Maane skin for ingen andre, skin allene for min Ven

No. 9: Der rinder en Bæk under Lide, under Lide, et Møllehjul løber deri