Vilhelm Svedbom (1843−1904)

Hyllning ur Visor för blandade röster a capella [sic], 1:a häftet [Hyllning (Homage) from Songs for mixed voices a capella (sic), 1st book]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (the collection was printed in 1889 according to the Svenskt biografiskt lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: [Elias Sehlstedt]
  • Dedication: To August Körling and the Musiksällskapet i Ystad [Musical society in Ystad] (according to the printed sheet music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• Julius Bagges Förlag, J.B.170a
• Gehrmans Kör-Bibliotek. Valda sånger för blandad kör a capella [sic] (Selected songs for mixed choir a cappella), Carl Gehrmans Musikförlag, C.G.1658
• Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger [Second collection, 100 four-part songs], Abr. Lundquist, Musikförlag (ed. no. is missing) [1946]

Description of work

Tranquil D major 4/4 (C)
Abr. Lundquist's edition: C major


Work comment

The collection includes:
1. Locklåt
2. Till skogsstjernan (Trientalis europœa [sic])
3. Oro
4. Hyllning
5. "Den första gång"
6. Tillegnan
7. Glädjens blomster
8. Hymn ("Han, som hit oss satte ut") 

 

The song has also been set for male choir a cappella. See the registration of that version.


Libretto/text

Säll den hvars [sic] rena bröst
i lifvets blomstertid
en inre evig skatt
mot vrånga öden gömmer