Martin Tegen (1919-2019)

Print

Musikvetare, editör, översättare, tonsättare. Föddes den 28 april 1919 i Uppsala domförsamling. Avled i Stockholm den 17 april 2019. Son till författaren Gunhild Tegen och professorn i praktisk filosofi, Einar Tegen. Disputerade 1955 på avhandlingen Musiklivet i Stockholm 1890-1910. Anställd vid Musikaliska akademiens bibliotek 1947-1956. Docent och universitetslektor, föreståndare för musikvetenskapen vid Stockholms universitet. Kännare av svensk musikhistoria.

Martin Tegen invaldes som ledamot nr 833 i Kungl. Musikaliska akademien den 11/12 1980.

Publications by the composer

Einar och Gunhild Tegen. En krönika om deras liv sammanställd av (sonen) Martin Tegen. Elektronisk resurs

Bibliography

Tegen, Martin: Musikvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Historik 1956-1984. Stockholm (1985)

Summary list of works

Medeas brott (Tolv bilder för fyra röster och instrument, 2005), körverk, 2 stråkkvartetter (2005, 2006)

Collected works

Kompositionerna finns i tonsättarens autograf i Martin Tegens samling, Musik- och teaterbiblioteket. Med ett undantag, körstycket Den fallne, är verken otryckta. 

Orkester
Sonatsats G–dur för liten orkester. Komp. 20/5–24/6 1940, 270 takter.

Körverk
Den fallne. Till minnet av en finsk revolutionssoldat.Text: Ragnar Jändel. För trestämmig manskör (tenor, baryton, bas). 13 takter. Tryckt i Konst och kultur, nr 8/9, 1946.
Tre madrigaler. Text: Elmer Diktonius. För sopran, alt, tenor, baryton, bas.
Till Ulla. 1. Allegro. "Linden (ur Gräs och granit)", 64 t, 2. Moderato. "Klocksång (ur Stenkol)", 104 t (1974), 3. Allegro. "En munter visa (ur Stenkol), 152 t (1974
Violoncell. Text: Ernst Josephson. Musik: Tulson (= Martin Tegen). För cello och fyrstämmig manskör. Manuskript (ca 1980)
Guldklimpen. Ballad–madrigal för manskör av ”AGER” (= Martin Tegen). Text: Wilhelm von Braun. Manuskript april 1987. 176 takter. Ett ms finns i OD:s arkiv, Uppsala.
Till Gunnar Bucht den 5 augusti 1987. Text: C M Bellman. Musik: Martin Tegen. (Texten något ändrad: ”Käre Gunnar! När du rör instrumenten gudaunder…”). 70 takter. För fyrstämmig blandad kör
Höga visan VI(”Vart har din vän gått, du skönaste bland kvinnor”). Madrigal för sopran solo och fyrstämmig blandad kör. Skickat till körsångtävlingen (under signaturen Dardanus) hösten 2004 till Uppsala universitets Körcentrum. (2004, 174 takter)
Hjärtats orgel. Text: Eva– Stina Byggmästar. För fyrstämmig blandad kör (2005)

Verk för röst(er) och instrument

Sonnett. The Glory of Women. För sopran, alt, tenor och bas samt violin och viola. Text: S. Sassoon. Andante maestoso. Komp. i början av mars 1939, 40 takter.  
After annunciation.För sång och instrument (ad lib, ma con cuose caldo e pagana). Text: Anna Wickham. Allegro, innocentemente. Komp. 15/3 1939, 10 takter.
Japanska miniatyrer till texter av Issa och Basho. Lento (”Escargot, va tout dour”, komp. 16/6 1939, 12 takter) – Andante (“Sur l´etang mort”, komp. 13/6 1939, 8 takter)
Rhythmical pieces of music with words for and by Quentin Keynes(“I´ve got rhytm in my bones”). Komp. 1939.
Si tu veux aimer. Text: Jean Gilbert. Komp. 25/6 1939, 20 takter.
Visa(”Älskade, älskar du än”). Text: Gunhild Tegen. Komp. 13/9 1939. 33 takter.
Sommarvisa(”Främmande vita blomster”). Text: Gunhild Tegen. Komp. 3/10 1939, 29 takter.
Regn(”Fall, lätta regn”). Text: Erik Asklund. Komp. 29/11 1939, 19 takter.
När skönheten kom till byn. Text: Nils Ferlin. Komp. 29–30 1939, 21 takter.
Våren 1938.Recitativisk fantasi. Text: Elmer Diktonius. Allegro moderato. Komp. 6–9/12 1939, 71 takter.
En Karlfeldtsångför tre mansröster (”En såningsman gick ut att så sin säd”). Komp. 13/9 1940.,10 takter, D–dur.
Födelsedagsmelodi(”Denna dag skall Baltsar få någonting”). För sång och gitarr. Komp. 13/3 1941, 12 takter, C–dur.
Medeas brott. Tolv bilder i tolv modi. Text: Bengt Lidner, ur ”Medea”. Tolv satser, för 4 röster, stråkkvartett, träblåskvartett, 2 pukslagare. Komp. 2005. Uppfört den 13 september 2007 på Börssalen vid Svenska akademiens program ”Bengt Lidner 250 år”.
Bacchi Tempel 1779.Arrangemang av C M Bellmans upptåg. Musik: originalmelodier arrangerade för sång (solo och kör), blåskvartett och pukor. Några nummer (som saknar originalmelodi) komponerade av Martin Tegen (2008)

Piano
Sonat a–moll. Allegro moderato (komp. 3/10 1938, 103 takter) – Monotont scherzo (komp. 25/9 1938, 29 takter) – Preludium: giocoso (komp. oktober 1938, 27 takter)
Gånglåt. Komp. 27/10 1938, 8 takter.
Monolog över flyktingfrågan. Troligen komponerat 1938, 23 takter.
Valse banale. Komp. 10/11 1938, 51 takter
Atonal meditation. Komp. 15/11 1938, 20 takter
Moddle–Oo.Molto moderato ma con gioca. Komp. 18/11 1938, 23 takter
Allegro. Komp. 30/11 1938, 34 takter.
Andantino. Komp. 9/12 1938, 71 takter
Skiss. Komp. 9/1 1939, 70 takter
Sonatin. E–dur. Komp. 4–8/2 1939, 55 takter
Fantasi b–moll. Komp. februari 1939, 18 takter
Två stumpar för små plågade barn.Lustigt (komp. 8/3 1939, 16 takter) – Utan tempobeteckning (komp. 9/3 1939, 17 takter).
Meditation in two colours,Komp. 8/11 1939, 48 takter.
Sonata in Bb för pianoforte, pretending to show the harmonical, contrapunctal, dynamic and rhythmical forces of music. Written in the exstatic but hollow year of Caesars´ 1940. Allegro (komp. 7–17/3 1940, 11 takter) – Adagio (komp. 7–23/3 1940, 33 takter) – Presto (komp. 29–31/3, 87 takter) – Allegro ritmico (komp. 3–5/4 1940, 67 takter)
Fuga a 3 voci. Andante. Komp. juli 1940, 33 takter.
Sonat D–dur. Allegro (komp. 24–27/7 1940, 112 takter) – Andante con moto (komp. 8–15/8 1940, 91 takter)
Midsommar 1941. För piano. Komp. 22/6 1941, 46 takter, B–dur.
Intermezzo. Komp. 26–30/4 1942, 69 takter. 
Marschav ”Dardanus”. Komp. 1942, 167 takter.
Sonat B-dur. Komp. 7/3-5/4 1940. Allegro (110 takter) – Adagio (34 takter) – Presto (85 takter) – Allegro ritmico (68 takter)
Sonat nr 3, B–dur. Allegro (komp. 10–14/7 1942, 71 takter) – Andante (komp. 17–22/9 1942, 110 takter) – Allegro moderato, Rondo åt Gun (komp. 5/1 1943, 81 takter)
Sonat nr 4, d–moll.  Allegro (komp. juli 1943, 192 takter) – ? – Allegro moderato (komp. dec 1945 och augusti 1946, 174 takter).
Sonat för piano. Komp. 1946. Allegro non troppo ma ritmico (101 takter) – Andante (66 takter) – Allegro moderato (168 takter)

Violin
Trollpolska av ACKER (1988, 39 takter)
Julipolska av ACKER (1988, 30 takter)

Violin och piano
Fantasi. För violin och piano. Moderato. Komp. 1939, 39 takter.
Sonatin för violin och piano. Komp. december 1939–januari 1940. Moderato (71 takter) – Andante (15 takter) – Allegro energico (77 takter)

Stråkkvartett
Tema med variationer. Andante con moto (34 takter). Troligen komponerat 1938
Tema i b–moll. Allegro. Komp. 25/1 1939, 38 takter.
Sommarlätt temagruppför stråkkvartett. Komp. slutet av september 1939. Presto, Allegro. 61 takter.
Stråkkvartett. Komp. augusti 1940. Allegro (komp. 17/7–16/8 1940, 175 takter) – Allegro molto (3–23/1 1942, 14 takter, ofullbordad) 
Allegro molto och Adagio canonico för stråkkvartett. Komp. november 1941. Förkommen? 
Sats för stråkkvartett. Komp. juli–augusti 1944. C–dur, 158 takter. Förkommen?
Hommages. Stråkkvartett i G (2005). Allegro moderato (269 takter) – Andante (66 takter) – Allegro giocoso (141 takter) – Allegro vivace (217 takter)
Sourire de la Joconde.Quatuor à cordes en Re. (2006) Sats 1: Vue à gauche – la route. Sats 2: Le sourire. Sats 3: Vue à droite – le fleuve. 
Poëme ur Trois morceauxav A. Skrijabin, op. 52:1, i arrangemang för stråkkvartett av Martin Tegen. Lento.

Violoncell och instrument
Sonat för violoncell och piano. Komp. november 1941, g–moll. Allegro – Andante – Allegro. Förkommen?
Sonatin för cello och piano. Komp. november 1941. Allegro, 126 takter.

Klarinett och instrument
Två satser för klarinett (B) och piano. Komp. 4–16/11 1944. Moderato (B–dur, 118 takter) – Andante (e–moll, 72 takter). 

Gitarr
Stycke för två gitarrer. Komp. 15–16/11 1940. 35 takter, A–dur.

Mandolin och gitarr
Melodi. Komp. 15/1 1941, 24 takter, e–moll.

Andra instrumentalverk
Fuga, g–moll, för flöjt, klarinett och fagott. Komp. 2/6 1940. 63 takter. Förkommen?

Klockspel
Tre ringningar för Leksands klockspel. Manuskript 1990. Tredje pris i klockspelstävling