Alice Tegnér (1864−1943)

Frihet är det bästa ting [Freedom is the best thing]
Friheten [The Freedom]
Sången om friheten [The song on the freedom]

Print
  • Year of composition: Printed in 1915
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Thomas Simonsson, bishop of the diocese of Strängnäs (ca 1380-1443)
  • Arrangement/revision: Also for voice and in piano in two keys: D minor and C minor
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Mixed choir, S.A.T.B.

Examples of printed editions

Song no. 115 in the Vita bandets sångbok [songbook of the Swedish Woman's Christian Temperance Union], Evangeliska fosterlandsstiftelsens förlags-expedition [the publishing house of the Swedish Evangelical Mission], Stockholm 1915 (Digitised by the Projekt Runeberg [Project Runeberg])

Description of work

Trohjärtat [Trustful] F minor 4/4 (C)

Links

Song no. 115 in the Vita bandets sångbok


Libretto/text

Frihet är det bästa ting,
Som sökas kan all världen kring,
För den, som frihet kan bära,
För den, som frihet kan bära.
Vill du vara dig själver huld,
Så älska frihet mer än guld.
Med frihet följer ära,
Med frihet följer ära.

Fågeln värjer egen bur,
Så göra ock all vilda djur,
Nu märk vad du bör göra,
Nu märk vad du bör göra.
Gud har dig givit sinn' och själ:
Var hällre fri än annans träl,
Så långt du kan dig röra

Ädle svensk, du statt nu fast
Och bättra det som fordom brast
Och låt dig ej förvända,
Nej, låt dig ej förvända.
Våga både hals och hand
Att frälsa dina fäders land!
Gud skall dig tröst väl sända.