Alice Tegnér (1864−1943)

Ej med klagan [Not with lament]

Print
  • Year of composition: 1902?
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Mixed choir, S.S.A.T.B.B

Examples of printed editions

Ed. Reimers, Stockholm 1991, ER 103140. Location mark at the Musik- och teaterbiblioteket: 92/39 and 95/1258

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér’s collection. Score. Scanned by the Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Con moto D major 4/4 (C)


Libretto/text

Ej med klagan skall ditt minne firas,
Ej likt dens, som går och snart skall glömmas;
Så skall fosterlandet dig begråta,
Som en afton gråter dagg om sommarn,
Full av glädje, ljus och lugn och sånger
Och med famnen sträckt mot morgonrodnan