Alice Tegnér (1864−1943)

Ett folk [A people]

Print
  • Year of composition: c. 1910-1920
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Werner von Heidenstam [referring to Verner von Heidenstam (1859-1940)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Mixed choir, S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér’s collection. Score. Scanned by the Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

[no tempo marking] F minor 4/4 (C)


Libretto/text

From Medborgarsång [Citizens' song] and Soldatsång [Soldiers' song]:

Vi vilja blifva ett enda folk,
och vi äro och bli det vi vilja
Vi vilja blifva en örn, som törs
trygg hvila i eget rede.
Låt åskorna rulla, när trumman rörs,
där bland hällarna grå vår fana förs!
Vi vilja blifva ett folk, som hörs
den dag, det ryter i vrede

 


Media files

References