Alice Tegnér (1864−1943)

Salig, ja salig vi döden må prisa, Sv. ps. 492, v. 8 (för solo och blandad kör) [Holy, yes holy, we must praise death, Swedish hymnal of 1819, no. 492, verse 8 (for solo and mixed choir)]

Print
  • Year of composition: Sketch of composition dated 1921
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Prudentius (400s), Swedish translation by Johan Olof Wallin (1779-1839)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voice: 1 soprano
Mixed choir, S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér’s collection. Score and one sketch dated 1921. Scanned by the Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

[no tempo marking] D-flat major 4/4 (C)


Work comment

Originally, the text comes from a funeral psalm (Nu tystne de klagande 
ljuden [Now the wailing sounds must silence]), which in the Swedish hymnal was set to a medieval melody from Wittenberg (Psalm no. 571 in the Swedish hymnal of 1937)


Libretto/text

Verse 8: Salig, ja salig vi döden må prisa
Dess kval, som till jorden oss böja
Oss vägen till hemlandet visa
Och hjärtat till himmelen höja

Verse 11: Grav, o grav, omhägna den trötte
i din gömma med nattliga friden
När natten en gång är förliden,
Skall Herren sin avbild ej glömma