Alice Tegnér (1864−1943)

En vallarelåt

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Kerstin Hed (1890-1961) pseudonym for Hilda Gunilla Olsson
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér’s collection. Only part for voice.

Description of work

E minor 4/4 (C)


Libretto/text

Jag gångar mig åt östanhåll
ur furuskogens glänta ...