Alice Tegnér (1864−1943)

Du ärorika fosterland

  • Year of composition: 1901 (avser versionen för blandad kör a cappella)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: [text efter B. E. Malmström]
  • First performed: April 1901 i Musikaliska Akademiens stora sal, Stockholm (avser versionen för blandad kör a cappella)
  • Arrangement/revision: Även för röst och piano (B-dur)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Description of work

Med värme E-dur 4/4 (C)


Work comment

Versionen för blandad kör a cappella var en av de tio sånger som belönades (5e plats) i Folksångstävlingen 1901. (Se vidare separat registrering av den versionen.)
Wilhelm Peterson-Berger recenserade tävlingen under rubriken "Vad vi sluppit sjunga".


Libretto/text

1. Du ärorika fosterland,
där fädrens kummel stå
du höga fjällbekrönta strand,
den trogna böljor slå

2. Om ock jag for på södervåg
till fager drufvostrand,
Till dig stod dock tillbaka min håg,
till dig, mitt fosterland