Hélène Tham (1843-1925)

Songs for one voice and piano

Print

1. Hälsning
2. Svanen
3. Från nya hemmet
4. Erinran
5. Fågeln
6. Ur Stens visor
7. Med ett album
8. Till min mor
9. Till en vän

  • Year of composition: Printed in 1894
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: No. 2: U. M-g
    No. 5: Runeberg
  • Dedication: To my siblings
  • Duration: Approx. 25-30 min

Examples of printed editions

Lundquist, Stockholm 1894. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: SP/Sv (Card catalogue for scores -1985, available online)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Manuscript in Hélène Tham's collection

Description of work

1. Helsning: Allegretto B-flat major 6/8
2. Svanen: Lugnt G major 6/8
3. Från nya hemmet: Lifligt E-flat major 4/4 (C)
4. Erinran: Andante con moto A-flat major 6/8
5. Fågeln: Andantino E-flat major 2/4
6. Ur Stens visor: Andante tranquillo C-sharp minor 2/4
7. Med ett album: Moderato D major 4/4 (C)
8. Till min mor: Andante tranquillo A major 4/4 (C)
9. Till en vän: Larghetto G minor 3/4


Libretto/text

1. Med toner igen ...

2. Hör du hur de böljor ... 

3. Långt från er ...

4. Dig jag minnes ...

5. Säg mig du lilla fogel ...

6. Rätt så du lille ...

7. Då toner smyga ...

8. Ack! hur saligt ...

9. Hvarför har du fått ...