• Year of composition: No information on the autograph, but judging from the style it was composed relatively late in H. T.'s production
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Unknown
  • Arrangement/revision: Male quartet
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: In Hélène Tham's archive, score

Description of work

F major,Temmligen raskt, 4/4


Libretto/text

Flyg ut, flyg ut,

o hoppets hvita dufva.

Jag vet du skyr ej storm,

en vintersnö,

ty Edens luft omsväfvar dig, du ljufva

hvarhelst du ila öfver land och sjö.

Bringa, bringa dufvna hjertan helsning från en evig vår.

Frid i glädjen, tröst i smärtan.

Och åt alla "Godt nytt år!"