Hélène Tham (1843-1925)

From Stens visor ('Rätt så, du lille')

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Albert Theodor Gellerstedt
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Sånger för en röst och piano. (Av Hélène Tham.) Stockholm 1894. Abr. Lundquist (2825)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: In Hélène Tham's archive, score
    Riksarkivet also holds an autograph of this song

Description of work

C-sharp major 2/4, Andante tranquillo


Libretto/text

Rätt så, du lille,

framåt, framåt, uppåt!

Så himlen ville

just ha´vår stråt.

Först kryp, du lille,

tills du kan gå.

Båd´ Kung och Snille

ha börjat så.

Trögt går, du lille,

hvar börjans tum,

Att Gud sin ville,

ge tid och rum!