Hélène Tham (1843-1925)

Fogeln ('Säg mig du lilla fogel')

Print
  • Year of composition: 1866, according to the composer's writing on the autograph
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Sånger för en röst och piano. (Av Hélène Tham.) Stockholm 1894. Abr. Lundquist (2825)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: In Hélène Tham's archive, score

Description of work

E-flat major 2/4


Libretto/text

Säg mig du lilla fogel,

der mellan almens blad,

hur kan Du ständigt sjunga

och ständigt vara glad?

Jag dig hör hvarje morgon

jag hör dig hvarje qväll,

men lika ren är stämman

och tonen lika säll.

Förrådet är så ringa,

Din boning är så trång,

dock ser du mot din hydda

och sjunger hvarje gång.

Du intet skördar och intet kan du så,

du vet ej morgon dagen,

och ändå nöjd ändå.