Hélène Tham (1843-1925)

Ljus i mörker ('På underbara vägar')

Print
  • Year of composition: No information on the autograph, but judging from the style it was composed relatively late in H. T.'s production
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Okänd
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Lundquist 1893 (2823)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: In Hélène Tham's archive, score

Description of work

A major 6/8


Libretto/text

1. På underbara vägar

går vår Herre och vår Gud.

I hafvets djup der är Hans spår

och stormens bär Hans bud.

Med outtömlig starkhets makt

och vishets djup dertill,

Han bringar fram ur dolda schakt

allsmäktig hvad Han vill.

2. Han bär mig med sitt starka ord

och med sitt dyra namn.

Han dukar mig sitt rika bord

och öppnar mig sin famn

och bär det äfven stundom ned,

i nödens mörka dal.

Han är dock med mig Han,

som led på Korset dödens qval.