Hélène Tham (1843-1925)

Hälsning ('Med toner igen')

Print
  • Year of composition: No information on the autograph, but judging from the style it was composed relatively late in H. T.'s production
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 'The words by C.MY.' (the composer's mother, Charlotte Murray)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Sånger för en röst och piano. (Av Hélène Tham.) Stockholm 1894. Abr. Lundquist (2825)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: In Hélène Tham's archive, score

Description of work

B-flat major 6/8


Libretto/text

Med toner igen

jag nalkas min vän,

och tanken den ilar på tonernas våg,

Ej hindras dess färd,

öfver skog, öfver fjärd,

den ilar med fart,

att hinna dig snart.

På snabba vindars bölja

min tanke vill dig följa

den vill dig följa, dig följa, dit bort!

Med toner igen

jag nalkas min vän

med ilande fart

de hinner dig snart.

De glädja dig då, 

du skall dem förstå.