• Year of composition: "d. 23 Dec. 1865", enligt en anteckning på autografen
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Text ur Bibeln
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Hélène Thams arkiv CALM332

Description of work

Ess-dur, 4/4, 28 takter


Libretto/text

Detta är min Faders vilje

som mig sändt hafver

att jag intet borttappa skall af det Han mig gifvit har,

utan att jag skall uppväcka det på den yttersta dagen.