Robert Thegerström (1857-1919)

Tre sånger för en röst med piano (Tankespråk / Svärmeri / Vågorna sjunga) [Three songs for one voice and piano: Tankespråk [approx. Reflections] / Svärmeri [Infatuation] / Vågorna sjunga [The waves singing]

Print

1. Tankespråk
2. Svärmeri
3. Vågorna sjunga

  • Year of composition: Year of composition uncertain (printed in 1886)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 1. Tankespråk: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
    2. Svärmeri: After Heine (according to the printed music) [referring to Heinrich Heine (1797-1856)]
    3. Vågorna sjunga: Fjalar [pen name of Carl Östergren (1842-1881)]
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Abr. Lundquist, Abr. L. 2363

Description of work

1. Tankespråk: Slow F minor - G-flat major 4/4 (C) - 6/8
2. Svärmeri: Moderately fast B-flat major 6/8
3. Vågorna sjunga: Brisk D major 6/8


Libretto/text

1. Tankespråk:
Såsom stormen far,
Fly vår lefnadsdar [sic];
Som en dag förflyter
Sig vår lycka byter 

2. Svärmeri:
Med dina blåa ögon ser du så huldt mig an
Så drömmande blir då mitt sinne att jag ej tala kan 

3. Vågorna sjunga:
Hon stod en morgon på strandens ljung,
så frisk så glad, så blommande ung