Robert Thegerström (1857-1919)

Tre sånger för en röst med piano [Tankespråk / Svärmeri / Vågorna sjunga]

Print

1. Tankespråk
2. Svärmeri
3. Vågorna sjunga

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (tryckår 1886)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 1. Tankespråk: Johan Ludvig Runeberg
    2. Svärmeri: "Efter Heine" (enligt nottrycket)
    3. Vågorna sjunga: Fjalar [pseudonym för Carl Östergren]
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Abr. Lundquist, Abr. L. 2363

Description of work

1. Tankespråk: Långsamt f-moll - Gess-dur 4/4 (C) - 6/8
2. Svärmeri: Måttligt fort B-dur 6/8
3. Vågorna sjunga: Friskt D-dur 6/8


Libretto/text

1. Tankespråk:
Såsom stormen far,
Fly vår lefnadsdar [sic];
Som en dag förflyter
Sig vår lycka byter 

2. Svärmeri:
Med dina blåa ögon ser du så huldt mig an
Så drömmande blir då mitt sinne att jag ej tala kan 

3. Vågorna sjunga:
Hon stod en morgon på strandens ljung,
så frisk så glad, så blommande ung