Gunnar Thyrestam (1900-1984)

Print

Olof Gunnar Thyrestam (f. Andersson) föddes den 11 oktober 1900 i Gävle Heliga Trefaldighets församling. Avled i samma församling den 23 februari 1984. Organist, musiklärare, tonsättare. Verksam i Ljusnarsberg/Kopparberg 1938-55 och i Gävle (Heliga Trefaldighet) 1955-68.

Gunnar Thyrestam invaldes som ledamot nr 768 i Kungl. Musikaliska akademien 1971.

Publications by the composer

Studier i Hedesunda folkmål: ett försök till inventering av det äldre ordförrådet och en kommentar. Gävle (1974)
Ordfynd i Hedesunda sockenspråk: historier byggda kring folkmålsord från folkmun, arkiv och bykistor. Gävle (1976)
Herremansfolk och allmoge i Hedesunda: dess språk, seder och övertro : en studie i folklore och ett stycke sockenhistoria. Gävle (1977)

Bibliography

Englund, David: Gunnar Thyrestams orgelkompositioner. Orgelforum, 2006:1, s. 26-27
Holmgren, Claes: Profil: Gunnar Thyrestam : - Nu är jag vredgad!, i Kyrkomusikernas tidning,  2000 (66:10), s. 22-23

Summary list of works

Opera (Mistinghälla, 1969), mässor, orgelverk, sånger, körsånger