Karl Valentin (1853−1918)

Du svenska sång!

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Karl Valentin
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', II, pp. 1-3. Ljus' förlag, Stockholm, 1901.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Du svenska sång!: Ej för långsamt A-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Du svenska sång!

Du svenska sång!
allt hvad du gömmer
af forntid, som var,
allt hvad du drömmer
om kommande dar,
gå ut öfver landet
som fosterländsk tolk
att stärka bandet,
som enar ett folk.

Du svenska sång!
I toner dig svinga
till by och till stad,
till höga och ringa,
till sorgsen och glad.
Väck opp våra minnen,
där vida du far,
tänd hopp uti sinnen,
hvar kring bygden du drar.

Du svenska sång!
Lär oss handla och tänka
som friborne män,
som sitt lif vilja skänka
för friheten än.
Och elda de unga,
båd yngling och mö,
att frimodigt sjunga
och lefva och dö!