Karl Valentin (1853−1918)

Namnsdagsblåsning

Print
  • Work category: Piano
  • Dedication: To Miss Maja von Heijne
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', II, pp. 147-148. Ljus' förlag, Stockholm, 1901.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Namnsdagsblåsning: Poco allegro D-flat major 4/4 (C)