Karl Valentin (1853−1918)

Vårsky

opus 51

  • Year of composition: Tryckår 1915 (enligt Musik- och teaterbibliotekets katalog), 1914 (enligt andra källor)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Vilhelm Ekelund
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Ur Julegarnen 1915, Olaf Brydes Boktrykkeri (Kra 1915)

Description of work

Non troppo lento Ass-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Sedan din blick föll in i min själ,
vänder sig mitt liv mot en vårrymd