Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Afsked
'Så skiljas vi åt och träffas igen' [Romance]

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirschs Förlag, Stockholm, 2179.

Description of work

Allegretto E minor 12/8


Libretto/text

Afsked

Så skiljas vi åt och träffas igen
för att skiljas åter en gång.
och hoppas alltjemt på vår bästa vän,
att vår skilsmessa ej blifver lång.

Dock skulle vi aldrig träffas mer, så är det derför,
så är det derför att vi aldrig, aldrig skiljas mer.