Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Carl den Femtes Sang i Liigkisten

Print
  • Year of composition: About 1850-1860
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ingemann
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• The song is included in "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången [First edition], Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, copied from the above-mentioned original edition, 2008

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Lento e lugubre, E minor 6/8, /:36 bars/