Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Fansång (Fanmarsch; "Stå stark, du ljusets riddarvakt")

Print
  • Year of composition: 1848
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Johan Nybom
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. no. missing) [1873]

Description of work

With vigour F major 4/4 (C)


Work comment

The song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.


Libretto/text

Stå stark, du ljusets riddarvakt,
kring dina forsterländska fanor,
och drag åstad med sångens glada makt,
med mod på dina skilda banor!