• Year of composition: 1853
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Gunnar Wennerberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591
• Manskören, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. no. missing) [1897]
• Manskören, Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. no. missing) [1873]

Description of work

Varmt och ej för långsamt (F major) - A major - F major 4/4 (C)


Work comment

The song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.


Libretto/text

Hör oss, Svea, moder åt oss alla!
Hör oss! Hör oss!
Bjud oss kämpa för ditt väl och falla!
Bjud oss! Bjud oss! 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores
    • "Hör oss Svea" - Score (2 pages, pdf - 211 kB  |  Downloaded 1805 times)
      Edition: Levande Musikarv nr 1509. Redaktör Magnus Svensson