Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Hvem där ("Säg oss ditt namn")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (enligt nottrycket först utgiven i "100 Äldre och Nyare Svenska Sånger")
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Gunnar Wennerberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Description of work

Allvarligt e-moll - C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Säg oss ditt namn, du fruktansvärde
Skarornas målsman, säg hvem [sic] du är