Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Kung Oscars [Oskars] valspråk ("Bjöd så i Tule en konungased")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: G. Wennerberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Andra delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2734

Description of work

Maestoso f-moll 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Bjöd så i Tule en konungased,
son vid sin faders grav att svärja

2. Kom så en konung i sena led,
löfte vid död kungs grav att svärja