Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Trasten i höstkvällen ("Var tyst, du trast, som klagar")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: G. Wennerberg
  • Arrangement/revision: Arrangemang för manskör av H. Berens (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Andra delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2734

Description of work

Andante sostenuto Dess-dur 3/4


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Var tyst, du trast, som klagar
i skogens dunkla gömma