Gunnar Wennerberg (1817-1901)

In Lenom. Medeltida munkvers ("Så [sic] contigit in Lenom")

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Munkvers från medeltiden (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Description of work

Hurtigt och glatt a-moll alla breve


Work comment

Enligt nottrycket: "Rör slaget vid Lena (nu Kungslena) i Västergötland år 1208. Den gamla minnesversen är av tonsättaren något fritt återgiven. Den betyder: 'Så hände sig i Lena: två danskar sprungo för en; av svenske svenner fingo de stryk på sin bak'."

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Så contigit in Lenom,
duo Danske lupo för enom [sic]