Gunnar Wennerberg (1817-1901)

No. 33: Psalm 115 [CXV]. "Icke oss, o, Herre, utan ditt namn giv [gif] äran". Ur Davids Psalmer. Sånger för Soloröst och Chör med ackompagnement af Pianoforte. Del II [No. 33: Psalm 115 [CXV]. "Icke oss, o, Herre, utan ditt namn giv [gif] äran". From the Psalms of David. Songs for Solo voice and Choir with the accompaniment of the Pianoforte. Part II]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (Hirsch published the songs in the 1860s)
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and instrument
  • Text author: The Book of Psalms (The Old Testament)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

pno

Solo voices/choir

Solo voice: soprano or tenor
Choir: S.A.T.B.

Examples of printed editions

Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 1570

Description of work

Andante F minor 3/4


Work comment

The collection includes:
No. 23: Psalm 72 [LXXII]. "Så länge solen varar"
No. 24: Psalm 77 [LXXVII]. "När jag bedrövad är"
No. 25: Psalm 84 [LXXXIV]. "Min själ längtar och trängtar"
No. 26: Psalm 86 [LXXXVI]. "Herre, böj ner dina öron och hör mig"
No. 27: Psalm 90 [XC]. "Herre du är vår tillflykt"
No. 28: Psalm 92 [XCII]. "Det är en kostelig ting"
No. 29: Psalm 96 [XCVI]. "Sjunger Herranom en ny visa"
No. 30: Psalm 100 [C]. "Fröjdens Herranom nu all världen"
No. 31: Psalm 103 [CIII]. "Lova Herran, min själ"
No. 32: Psalm 114 [CXIV]. "Då Israel ut ur Egypten drog"
No. 33: Psalm 115 [CXV]. "Icke oss, o, Herre, utan ditt namn giv äran"
No. 34: Psalm 121 [CXXI]. "Jag lyfter mina ögon upp till bergen"
No. 35: Psalm 126 [CXXVI]. "När Herren Zions fångar lösandes varder"
No. 36: Psalm 137 [CXXXVII]. "Vid de älvar i Babel"
No. 37: Psalm 139 [CXXXIX]. "Herre, du utransakar mig"
No. 38: Psalm 143 [CXLIII]. "Herre, hör min bön"
No. 39: Psalm 146 [CXLVI]. "Förlåter eder icke uppå furstar"
No. 40: Psalm 150 [CL]. "Lover Gud i hans helgedom"

See individual post for each song


Libretto/text

Icke oss, o Herre, icke oss, o Herre,
utan ditt namn gif [sic] äran