Gunnar Wennerberg (1817-1901)

No. 53: Psalm 6 [VI]. "Ack, Herre, straffa mig icke uti din vrede". Ur Davids Psalmer. Sånger för Soloröst och Chör med ackompagnement af Pianoforte. Del III [No. 53: Psalm 6 (VI). "Ack, Herre, straffa mig icke uti din vrede". From the Psalms of David. Songs for Solo voice and Choir with the accompaniment of the Pianoforte. Part III]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (Hirsch published the songs in the 1860s)
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and instrument
  • Text author: The Book of Psalms (The Old Testament)
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 1'41 (according to Musica Sveciae MSCD 503)

Instrumentation

pno

Solo voices/choir

Solo voice: soprano or tenor
Choir: S.A.T.B.

Examples of printed editions

Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 1991

Description of work

Andante religioso E minor (- E major) 4/4 (C)

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Work comment

The collection includes:
No. 41: Psalm 117 [CXVII]. "Lover Herren alla hedningar"
No. 42: Psalm 30 [XXX]. "Herre, var mig nådelig"
No. 43: Psalm 67 [LXVII]. "Gud vare oss nådelig och välsigne oss"
No. 44: Psalm 53 [LIII]. "De galne säga i sitt hjärta, det är ingen Gud till"
No. 45: Psalm 127 [CXXVII]. "Om Herren ej bygger huset"
No. 46: Psalm 20 [XX]. "Herren höre dig i nöden!" [missing in the table of contents]
No. 47: Psalm 120 [CXX]. "Ve mig, att jag en främling är"
No. 48: Psalm 113 [CXIII]. "Halleluja, lovat vare Herrens namn"
No. 49: Psalm 106 [CVI]. "Pris vare Herren, Israels Gud"
No. 50: Psalm 2 [II]. "Hyller sonen att han ej förtörnas"
No. 51: Psalm 74 [LXXIV]. "Upp, o Gud, uträtta din sak"
No. 52: Psalm 110 [CX]. "Herren sade till min herra"
No. 53: Psalm 6 [VI]. "Ack, Herre, straffa mig icke uti din vrede"
No. 54: Psalm 73 [LXXIII]. "När jag haver dig, så frågar jag efter himmel och jord intet"
No. 55: Psalm 135 [CXXXV]. "Lofver Herrans namn, I Herrans tjenare" [missing in the table of contents]

See individual post for each song


Libretto/text

Ack, Herre, straffa mig icke, icke uti din verde
och näps mig icke, o Herre, icke uti din grymhet