Gunnar Wennerberg (1817-1901)

I. I anledning af Magisterns och Gluntens första bekantskap ("Minns du hur ödet oss förde tillhopa") ur Gluntarne. En samling duetter för Baryton och Bas med accompagnement af Piano [From Gluntarne. A collection of duets for baritone and bass with piano accompaniment]

Print
  • Year of composition: 1847-1850 (printed 1849-1851)
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Gunnar Wennerberg
  • Dedication: Otto Beronius and Eugène von Stedingk (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

(pno)

Solo voices/choir

(baritone, bass)

Examples of printed editions

• Abr. Hirschs Förlag (1sta Delen: Musik, 2dra Delen Ord [sic]; Ed. nr saknas) [Part 1: music, part 2: lyrics; no ed. no.]
• Swedish Musical Heritage

Description of work

Allegro animato F minor 6/8


Work comment

The collection includes:
I. I anledning af Magisterns och Gluntens första bekantskap ("Minns du hur ödet oss förde tillhopa")
II. Glunten blir Juvenal ("Ack, jag är så led vid att lefva")
III. Upsala [sic; Uppsala] är bäst ("Svara mig, Glunten, på ära och tro")
IV. En månskensnatt på slottsbacken ("Herre min Gud, hvad [sic] den månen lyser")
V. Glunten på föreläsning ("Har du hört min malheur [sic; malör] igår?")
VI. En solnedgång i Eklundshofs-Skogen ("Hvad det är skönt ändå")
VII. Harpo-spelet på Schylla ("Lefve det nattliga Schylla!")
VIII. Huruledes månen intresserar sig för Glunten och Magistern ("Nu tror jag det kan vara tid")
IX. Nattmarschen i Sanct Eriks gränd ("Framåt marsch!")
X. Dagen derpå [sic; därpå] ("Nå, så välkommen!")
XI. Gluntens moster ("Känner du min moster")
XII. Magisterns misslyckade serenad ("Sakta nu, kast' bort cigarren")
XIII. Huru Gluntens svårmod på Äplet [sic; Äpplet], skingras af Magisterns vårfantasiser ("Bror, jag är ledsen vid lifvet")
XIV. Gluntens vigilance [sic; vigilans] ("Nu har jag sprungit mig trött och förderfvad" [sic])
XV. På Flustret en söndagseftermiddag under rötmånaden ("Det är fasligt tomt i staden")
XVI. Vid brasan på Magisterns kammare efter en stor middagsbjudning ("Hulda skymning, sänk dig neder")
XVII. Magisterns flamma ("Ack i Arkadien äfven [sic] jag har varit")
XVIII. Gluntens flamma ("Engång [sic] var jag mycket, mycket kär")
XIX. En qväll [sic; kväll] på kyrkogården ("Tror du ej, bror, när den tysta grafven")
XX. Mötet i domtrappan ("Hejda dig Glunten, stoppa farten!")
XXI. Gluntens misstag ("Minns du i fjol just denna dagen?")
XXII. Hemmarsch från eklundshof [sic] med en bondspelman ("Slutadt [sic] för i dag!")
XXIII. Anklagelsen ("Jag är orolig i själ och i sinne")
XXIV. Efter Kameral-examen ("Så ja, min hedersbror, nu är man sauverad" [sic])
XXV. Examens-sexa på Eklundshof ("Calle! Janne! Kypare!")
XXVI. Impromptu-balen ("Plats, go' Herrar")
XXVII. Slottsklockan ("Hör, hör Slottsklockans toner")
XXVIII. Gluntens reskassa ("Sätt dig nu och räkna öfver")
XXIX. Afskedet på Flottsund ("Farväl Magister!")
XXX. Magisterns monolog efter Gluntens afresa [sic] från Alsike ("Ack, hvad vårt lif är eländigt!")

See individual post for each song


Libretto/text

Minns du hur ödet oss förde tillhopa
adertonhundra och trettiosju?