Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Sång-duetter. N:o 2. Marketenterskorna [Song duets, No. 2. The women in charge of the mess/canteen] ("Som fogeln [sic] är jag glad och fri")

Print
  • Year of composition: 1853
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Gunnar Wennerberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

alto I + II

Examples of printed editions

Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2037

Description of work

Allegro animato F major 4/4 (C)


Work comment

The collection includes:
No. 1. Gondolieren ("Se, Signora, se re'n stiger månen upp")
No. 2. Marketenterskorna ("Som fogeln [sic] är jag glad och fri")
No. 3. Du är min! ("Du är min! din bild jag eger [sic; äger] nu för alltid i min själ")
No. 4. "Du bist mein Mond"
No. 5. Flickorna ("Ack undra ej om glad jag är")
No. 6. Sotarne ("Nu är jag häroppe igen")
No. 7. Was lispeln die Winde? ("In goldnen Abendschein getauchet")
No. 8. Båtfärd ("Kom, o kom och stig i båten")
No. 9. "Tidt er jeg glad och vil dog gierne græde"
No. 10. "Der Liebe Leben"
No. 11. Julsång ("Lofsjungom Herrans nåd")
No. 12. Chordax damnatarum ("Maesto plangore")
No. 13. Scen ur "Cid" ("I den djupa midnattsstund")

See separate post for each song


Libretto/text

Som fogeln [sic] är jag glad och fri,
Fast' under mina korgar böjd