Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Sång-duetter. N:o 5. Flickorna [Song duets, No. 1. The girls] ("Ack undra ej om glad jag är")

Print
  • Year of composition: 1853
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Gunnar Wennerberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

soprano I + II

Examples of printed editions

Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2037

Description of work

Allegro - Recitativo con brio - Adagio e patetico - Vivace A-flat major - C major - A-flat major 6/8 - 3/4


Work comment

The collection includes:
No. 1. Gondolieren ("Se, Signora, se re'n stiger månen upp")
No. 2. Marketenterskorna ("Som fogeln [sic] är jag glad och fri")
No. 3. Du är min! ("Du är min! din bild jag eger [sic; äger] nu för alltid i min själ")
No. 4. "Du bist mein Mond"
No. 5. Flickorna ("Ack undra ej om glad jag är")
No. 6. Sotarne ("Nu är jag häroppe igen")
No. 7. Was lispeln die Winde? ("In goldnen Abendschein getauchet")
No. 8. Båtfärd ("Kom, o kom och stig i båten")
No. 9. "Tidt er jeg glad och vil dog gierne græde"
No. 10. "Der Liebe Leben"
No. 11. Julsång ("Lofsjungom Herrans nåd")
No. 12. Chordax damnatarum ("Maesto plangore")
No. 13. Scen ur "Cid" ("I den djupa midnattsstund")

See separate post for each song


Libretto/text

Ack undra ej om glad jag är,
Då nyss han sjelf [sic]