Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Sång-duetter. N:o 9. [Song duets, No. 9.] "Tidt er jeg glad och vil dog gierne græde"

Print
  • Year of composition: 1876
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Bernhard Severin Ingemann (1789-1862)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

alto, bass

Examples of printed editions

Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2037

Description of work

Andantino E-flat major 2/4


Work comment

The collection includes:
No. 1. Gondolieren ("Se, Signora, se re'n stiger månen upp")
No. 2. Marketenterskorna ("Som fogeln [sic] är jag glad och fri")
No. 3. Du är min! ("Du är min! din bild jag eger [sic; äger] nu för alltid i min själ")
No. 4. "Du bist mein Mond"
No. 5. Flickorna ("Ack undra ej om glad jag är")
No. 6. Sotarne ("Nu är jag häroppe igen")
No. 7. Was lispeln die Winde? ("In goldnen Abendschein getauchet")
No. 8. Båtfärd ("Kom, o kom och stig i båten")
No. 9. "Tidt er jeg glad och vil dog gierne græde"
No. 10. "Der Liebe Leben"
No. 11. Julsång ("Lofsjungom Herrans nåd")
No. 12. Chordax damnatarum ("Maesto plangore")
No. 13. Scen ur "Cid" ("I den djupa midnattsstund")

See separate post for each song


Libretto/text

Tidt er jeg glad och vil dog gierne græde,
Thi intet Hierte deler helt min Glæde