Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Sång-duetter. N:o 13. Scen ur "Cid" ("I den djupa midnattsstund")

Print
  • Year of composition: 1884
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: "Efter Herder af O++++" (enligt nottrycket; avser troligen Johann Gottfried Herder respektive Oscar II)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

alt, baryton

Examples of printed editions

Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 2037

Literature

Pierre Corneille: Le Cid (1636)

Description of work

Andante alla serenata Ass-dur 6/8


Work comment

I samlingen ingår:
N:o 1. Gondolieren ("Se, Signora, se re'n stiger månen upp")
N:o 2. Marketenterskorna ("Som fogeln [sic] är jag glad och fri")
N:o 3. Du är min! ("Du är min! din bild jag eger [sic; äger] nu för alltid i min själ")
N:o 4. "Du bist mein Mond"
N:o 5. Flickorna ("Ack undra ej om glad jag är")
N:o 6. Sotarne ("Nu är jag häroppe igen")
N:o 7. Was lispeln die Winde? ("In goldnen Abendschein getauchet")
N:o 8. Båtfärd ("Kom, o kom och stig i båten")
N:o 9. "Tidt er jeg glad och vil dog gierne græde"
N:o 10. "Der Liebe Leben"
N:o 11. Julsång ("Lofsjungom Herrans nåd")
N:o 12. Chordax damnatarum ("Maesto plangore")
N:o 13. Scen ur "Cid" ("I den djupa midnattsstund")

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

I den djupa midnattsstund,
Då blott sorg och kärlek vaka (Rodrigo)
/.../
I den stilla midnattsstund,
Då mitt hjertas sorger vaka (Ximene)