Pehr [af] Westerstrand (1785-1857)

Print

Sven Peter (Pehr) [af] Westerstrand, född i Ukna socken, Kalmar län 27 februari 1785, död 23 oktober 1857 i Åkers Styckebruk (vid ett tillfälligt besök där). Ämbetsman, teaterledare, författare, tonsättare. Tog en fil. mag. i Uppsala, 1809. Kamrerare i Stadskontoret 1818 (president 1832-51), Förste direktör vid Kungl. Teatern 1832-51, Kungl. Musikaliska akademiens kamrerare 1829-51, Sångare (Bellmantolkare, bas) och en av stiftarna av Harmoniska Sällskapet 1820, stormästare i Par Bricole 1823-57. Han adlades 1842. Far till operasångerskan Hertha Aurora Westerstrand (1821-87). LMA

Gift 1815 med Kristina Maria Wikmansson.

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 2 december 1818, som ledamot nr 229. Hedersledamot av Lantbruksakademien 1833.

Publications by the composer

Dikter
Översättningar av operatexter
Sammansvärjningen mot Julius Ceasar, en fri översättning av W. Shakespeares Julius Caesar (1839)
Tankar om grundskatten, af icke riksdagsman (1840)
Handbok i Arithmetiken eller Sifferräkneläran (1850)
Förslag till regeringsform för Sverige, af Välment (1856)

Bibliography

Höijer, Johan Leonard: artikel i Musiklexikon (1864)
Norlind, Tobias
: artikel i Allmänt Musiklexikon, band 2, s 552 (Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1928)
Stellan-Mörner, C-G
: artikel i Sohlmans Musiklexikon, band 5, s 791 (Stockholm, 1979)
Ullberg Hans
: artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 8, s 295 (Bonniers förlag, Stockholm, 1955)

Sources

Antikvarisk-topografiska arkivet (Riksantikvarieämbetet), Göteborgs universitetsbibliotek, Kungliga Biblioteket Stockholm, Krigsarkivet, Musikmuseet Stockholm, Riksarkivet Stockholm, Riksantikvarieämbetet, Svenska Akademien, Statens musik- och teaterbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek.
Porträtt: Kungliga Biblioteket, Kungl. Myntkabinettet, Musikmuseet Stockholm, Nationalmuseum, Norrköpings museum, Svenska porträttarkivet.

Summary list of works

En samling tersetter för mansröster, "Sillsalaten" (1851), mm


Works by Pehr [af] Westerstrand

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 1