Fredrika Wickman (1852-)

Wälkommen åter!, Helsning till Professorn och Riddaren A. Randel

Print
  • Year of composition: Tidigt 1860-tal.
  • Work category: Piano
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

Okänt förlag, tryckt hos C.F. Ström u.å.

Description of work

Andante Ess-dur 4/4, 6/8, 4/4, 6/8


Work comment

Tonsättarens namn är stavat "Wichmann" på utgåvan. Wichmann var hennes familjenamn, men hon övergick senare till stavningen "Wickman".

Andreas Randel avled 1864, och stycket bör därför vara skrivet senast detta år.