Ivar Widéen (1871-1951)

Och många tusen kronor

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Albert Gellerstedt
  • Duration: 1 min

Examples of printed editions

In the book Svensk romanssång, Edition B, Sveriges körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Description of work

Semplice D major 2/4


Libretto/text

Och många tusen kronor det vill jag inte ha,
men just en liten krona till vän, det är så bra,
och slott med torn och salar må hvem som helst få ta;
en liten kringväxt studa en gång, det vore bra!
Bjöds se'n mig himmelriket, tu tal om jag sad' ja,
men får vår Herre råda, så tror jag det blir bra!