Ivar Widéen (1871-1951)

Dofta, dofta, blomma min!

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Bernhard Elis Malmström
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

In the collection Svensk Romanssång, Edition A, Sveriges Körförbund, Stockholm 1937

Description of work

Semplice D major 4/4


Libretto/text

Dofta, dofta, blomma min
under höga lindar!
Gjut din milda vällukt in
uti vårens vindar;
akta dock, att solens bad
icke bleker dina blad;
dofta, dofta blomma min
under höga lindar!
Dofta, dofta blomma min
uti sommardagar.
Le och älska, bed och brinn,
ingen sorg dig jagar.
Njut din sommar, tiden går,
snart du kanske ensam står;
dofta, dofta blomma min
under höga lindar!