Ivar Widéen (1871-1951)

Där hjortronen blomma

Print
  • Year of composition: About 1890-1900
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Birger Mörner
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The song is included in "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, pp. 25-27. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin conveys that the piece had not previously been printed.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Molto tranquillo G major 6/8, 24 bars


Libretto/text

Där hjortronen blomma

Där hjortronen blomma och lysveden brinner,
där trollspindeln väfver och skärran spinner,
till mörkaste skogen, där forsen går hvit,
o finge på armen jag bära dig dit!

Och ville du där uti dunklet mig höra,
och finge jag hviska så ömt i ditt öra,
hvad aldrig jag vågat bland människor här,
du väna som nyponets blomma så skär.