Ivar Widéen (1871-1951)

"Jag har ett blomster känna lärt"

Print
  • Year of composition: 1910-talet (?)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Axel Fredrik Runstedt (tysk psalm från 1500-talet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 5306 (tryckt 1929, 1946)

Description of work

Koraltempo f-moll 4/4 (C)


Libretto/text

1. Jag har ett blomster känna lärt,
det jag må ljuvligt kalla

2. Det blomstret är Guds helga ord,
till evig fröjd oss givet