Viktor Widqvist (1881-1952)

Viktor Widqvist var militärmusiker och kompositör. Han var tidigt verksam som både tubaist vid Svea Ingenjörkårs musikkår och dessutom violinist vid en teaterorkester. Widqvist skrev ett stort antal marscher, bland annat Under blågul fana.

Under uppbyggnad

Summary list of works

Under uppbyggnad


Works by Viktor Widqvist

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 1