David Wikander (1884−1955)

Bön för fäderneslandet. "O Gud, bevara vårt fädernesland"

Print
  • Year of composition: 1920-talet (?)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 5306 (tryckt 1929, 1946)

Description of work

Andante d-moll (- D-dur) 4/4 (C)


Libretto/text

O Gud, bevara vårt fädernesland,
vårt dyra, älskade hem!