Adolf Wiklund (1879−1950)

Tre rosor har jag plockat

Print
  • Year of composition: At the latest in 1916 (year of print).
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Sven Nyblom
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: Around 3 min.

Examples of printed editions

Nordiska Musikförlaget 1916

Description of work

Tranquillo E major 3/4


Libretto/text

Tre rosor har jag plockat, två röda och en hvit, dem lade jag i vaggan, när du som liten gosse till världen kom hit.

Tre rosor har jag plockat, ej hvita, bara röda, dem satte jag i hjälmen när du drog ut i kriget för fosterlandet att blöda.

Tre rosor har jag plockat, tre hvita, inga röda, dem har jag lagt på kullen, där djupt inunder mullen du hvilar med de döda.