• Year of composition: Ca 1942
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C G Nyblom
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Carl Gehrmans musikförlag 1943, C.G. 2159

Description of work

C major 4/4 (C)


Libretto/text

Han kom ifrån bygden vid Siljans strand och vandrade vida uti vårt land, hans öga var säkert och kort hans sätt, likt alla de karlar av dalmasätt.

Men tryggt under rocken av vadmal grå man hörde det varmaste hjärta slå i längtan till landet där mandom bor, där svenskhetens kärna i Sverige gror.

Och sjunger sin längtan han ut en gång, den stiger mot höjden, hans hemlandssång, dess ton den ger eko som åskans skall, kring Gesundaberget vid fäbodvall!