• Year of composition: 1855
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Pehr Thomasson
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• The song is included in "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången [First edition], Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, copied from the above-mentioned original edition, 2008

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante con moto G major 4/4 (C), 11 bars


Libretto/text

Skärgårdsflickan

Med sorgligt sinn' jag blickar öfver böljorna blå,
Som hvita grå och gröna, mot klippväggen slå
Ty han for der, min hjertans kär,
Men jag, hans späda lilja, vissnar här.

"Snart skall jag åter komma till dig, mitt väna vif"
Så sade han och slöt mig förtroligt till sitt lif.
Men borta är min hjertans kär!
Och jag, hans späda lilja, vissnar här.

Emellan oss är skog och sjö och äfven berg och dal
Emellan oss är frid och fröjd och kanske sorg och qval
Ty fjerran är min hjertans kär,
Och jag, hans späda lilja, vissnar här.

Ack! om jag hade vingar som fogeln högt i sky,
Till andra land jag skulle i denna afton fly;
Ty han är der min hjertans kär
Och jag, hans späda lilja, vissnar här.

Du fria vind, som löper mer snabbt än skogens hjort,
Tag denna helsning med dig i qväll till fjerran ort;
Säg honom der min hjertans kär
Att jag, hans halfva hjerta, väntar här.